KBC 2021: By which Hindi proverb would you relate a situation of dilemma?

Options:

A. Lohe ke chane chabana

B. Apna ullu seedhe karna

C. Udhedbun mein padna

D. Baaye haath ka khel 

Answer: C. Udhedbun mein padna